La titularitat d’aquest lloc www.rodasolilunar.com, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta FRANCESC GARRETA REIG (d’ara endavant Roda Solilunar), i les dades de contacte de les quals són: NIF 43741854V i domicili a aquests efectes al c/ AFORES 242, Aspa , 25151, Lleida, Espanya.
Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o adquisició de productes i/o serveis.
A més de llegir aquestes Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, l’usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions generals d’Ús, incloent-hi la política de cookies, fent referència a la Política de Privadesa i de protecció de dades. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei l’usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per allò esmentat anteriorment.

PROCÉS DE COMPRA
L’Usuari pot comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Per fer-ho, heu de seguir el procediment de compra establert durant el qual podreu afegir a la cistella, cistella o espai final de compra tots els productes que considereu. L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas a efectes d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva comanda que serà considerada com a confirmació de la comanda realitzada. L’Usuari reconeix al moment de la compra ser coneixedor i accepta condicions particulars del producte en qüestió.

DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes per Roda Solilunar a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels mateixos, Llum de lluna, es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a aquest producte.

PREUS I FORMES DE PAGAMENT
Els preus exhibits al lloc web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: i) pagament amb targeta a través de la plataforma Stripe, ii) pagament mitjançant Bizum al telèfon indicat, iii) pagament mitjançant transferència bancària.

LLIURAMENT
En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els enviaments es faran seguint l’ordre de les comandes. Els lliuraments s’efectuaran a l’àmbit d’Espanya (Península i Balears a través d’agència i Illes Canàries a través de Correus i també a alguns països de la Unió Europea especificats a l’hora de fer l’enviament. (En el cas de les Canàries és el client el que es farà càrrec de possibles despeses de duana i cal adjuntar número DNI del client en fer la comanda).
Compres el que compris, el cost d’enviament és de 4€ per a la península i 6€ per a les Balears i les Canàries. Pels països de la Unió Europea el cost de 8€.
Els compradors seran responsables de totes les despeses d’enviament addicionals o articles no rebuts a causa d’una adreça incorrecta.
A efectes de les presents condicions es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convingut.
En cas d’absència en el moment de l’entrega, la companyia d’enviaments contactarà amb tu per telèfon per tornar-ho a intentar. En cas d’impossibilitat de lliurament del paquet per part del transportista, el paquet serà tornat a Roda Solilunar.

DEVOLUCIONS
En cas de tractar-se d’un bé amb suport físic, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra realitzada al Lloc Web. El termini computarà des del lliurament del mateix. Per exercitar aquest dret de desistiment a què s’ha fet referència i quan aquest sigui procedent, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió amb una manifestació expressa i clara a Roda Solilunar, dins del termini establert a aquest efecte i al mail: [email protected]. El reemborsament a l’usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de fer la transacció inicial de compra. Les despeses derivades de l’enviament i la devolució seran assumides per l’usuari. No es procedirà a fer cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. Els productes hauran de ser tornats a la seva caixa o embalatge. És fonamental no posar zel o adhesius a l’embalatge original. Cal que el producte sigui retornat amb l’albarà corresponent. En cas que els productes rebuts per l’usuari siguin defectuosos o danyats, Roda Solilunar, es farà càrrec de les despeses de devolució.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Llevat de disposició legal en contra, Roda Soliulunar no acceptarà cap responsabilitat per:
(i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva;
(ii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un funcionament normal del lloc web a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei;
(iii) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.